Brevetten

Eenmaal per jaar organiseren we een brevettenkamp. Tijdens dit kamp bereiden we ruiters vanaf 11 jaar voor op het theoretische en praktische examen, waarbij ze het ruiterbrevet A of B kunnen behalen.

Van maandag tot donderdag wisselen we praktijklessen af met theorielessen, waarbij we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het examen dat op vrijdag valt. Een externe jury, uitgaande van de VLP, neemt zowel het schriftelijke als het praktijkexamen af.

Net als de andere ponykampen is het brevettenkamp in half-externaat en loopt het van maandag tot vrijdag. Om 9 uur begint het kamp en de activiteiten duren tot 16u30; er is opvang voorzien van 8u30 tot 17u15. Drank is gedurende de hele dag verkrijgbaar en om 16 uur krijgen de kinderen een lekker vieruurtje.

A-BREVET en B-BREVET

A-BREVET

Het A-brevet of het wandelbrevet omvat de basis van het paardrijden en het omgaan met paarden of pony’s. De ruiters, vanaf 11 jaar moeten hun pony zelfstandig kunnen verzorgen, poeten, opzadelen en verzorgen na het rijden.
Tijdens de praktisch examen kijkt de jury of de ruiters correct en vlot overgangen maken, tot en met de galop, figuren rijden, lichtrijden op het juiste been en een hindernis van 60cm nemen.
Het theoretische examen omvat leerstof over het verzorgen van paarden of pony’s, het rijden en het verkeersreglement.

B-BREVET

Het B-brevet gaat een stap verder dan het A-brevet. De ruiters, vanaf 12 jaar, rijden zowel een dressuur- als een springproef (90cm) volgens de criteria van een echte wedstrijd.
De theorie omvat alle theorie die we leerden bij het ruiterbrevet A en nieuwe theorie over je pony in de hand rijden en wedstrijdreglementen.

Meer informatie over het B-brevet vindt u op de website van de VLP.

Ponyhoeve -
Design by Rushdesign.